top of page

Meie projekt "Elujõuline kogukond II" sai toetust Lääne-Harju Koostöökogult ja PRIA-lt

Projekti raames viiakse aastatel

2020 - 2021 läbi 4 seminaripäeva ja 5 laagrit. Nende tulemusena omandavad kogukonnaliikmed lihtsaid ja praktilisi teadmisi/oskusi, kuidas toime tulla või ennetada stressi ja depressiooni, taastada heaolu, suurendada elujõulisust ning olla kogukonnale kasulik liige.


Kogukonna liikmete, eriti sädeinimeste elujõud ja tervis on kogukonna väärtuslikuim ressurss. Astume sammu üksikisiku kesksusest kogukondliku koostöö poole, suurendades selle liikmete teadlikkust ja praktilisi oskusi oma füüsilise ning vaimse heaolu ja tervise tasakaalustamisel ja hoidmisel üleilmse stressi ajastul.

Vaimse tervise häired (stress ja depressioon) on teisel kohal töövõime vähenemise põhjustest Eestis. Hoolimata vaimse tervise häirete esinemissageduse kasvust, puuduvad inimestel teadmised ja oskused, kuidas sellega tulla. Lisaks vähenenud töövõimele, toob see kaasa mittekuuluvuse tunde, langenud koostöövalmiduse, kogukonna liikmete ja sädeinimeste elujõu kahanemise.


Kogukonna heaolu ning edukas toimimine algab iga inimese seesmisest rahulolust ja õnnetundest. Projekt loob võimalusi kogukonnaliikmete kokkusaamisteks, ühisteks aruteludeks, põlvkondade vaheliseks suhtluseks. Projekti tegevustes osalevad inimesed kannavad uut ärksust, uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi edasi oma peredesse, küladesse ja kogukonda laiemalt. Kui paraneb osalejate enesetunne, teadlikkus ja oskus oma tervise ja elujõu eest hoolitseda, paraneb ka kogukonna toimetulek laiemalt. Rahvapärimuse eri tahkude kaasamine suurendab teadlikkust kohalikust omapärast ja süvendab kuuluvustunnet.


Seminarid toimuvad Hatu joogamõisas ja lähiajal anname infot esimese seminari kohta, mis toimub 15. märtsil.

bottom of page